Operační program

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Úspory energie – IV. výzva

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti JANTAR – lakovna, spol. s r.o.

Cíl projektu: Cílem projektu je realizace komplexních opatření k dosažení úspory energie. Úspora energie bude dosažena jak snížením elektrické energie, tak také snížením spotřeby zemního plynu, který bude v nové provozovně nahrazen propan butanem.

Stručný popis operace: Předmětem projektu bude realizace energeticky úsporných opatření, konkrétně náhrada dvou lakovacích kabin dvěma novými. Předložený projekt má přímou návaznost na hlavní předmět podnikání společnosti JANTAR – lakovna, spol. s.r.o. Realizací projektu dojde k posílení konkurenceschopnosti podniku snížením provozních nákladů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.